Før og efter operation

Det er naturligt, at man som dyreejer kan være bekymret for at få sit kæledyr bedøvet. Vi gør alt for at sikre, at dit dyr får en så sikker bedøvelse som muligt. Tillige med en så smertefri og så god opvågning som muligt. Vi bruger i vid udstrækning samme procedurer, som når mennesker bedøves på sygehuse. Vi gør vores yderste for at både du som ejer og dyret får en så skånsom oplevelse som muligt.

Inden operation

Dyrene skal møde fastende (gælder ikke gnavere!) fra aftenen før. Aftenen før må de få normal aftensmad, hvorefter foderskålen fjernes ca. kl. 18. Vandskålen fjernes om morgenen ca. kl. 6.00. Hunde luftes så de er godt udtømte når de kommer ind til os.

Hvis du har en udekat opfordres du til at holde katten inde natten før operationen.

Ved indlæggelsen vejes dyret. Almentilstand samt hjerte- og kredsløbsfunktionen vurderes. Ved indlæggelse får dyret typisk en beroligende og smertestillende indsprøjtning, så det videre forløb hverken er forbundet med smerte eller angst for dit dyr.

Der anlægges typisk også et venekateter således at vi hele tiden har adgang til at kunne medicinere direkte i blodet. Effekten af medicin indtræder derfor straks efter indgivelsen. Venekateteret bruges også til bedøvelsen, samt til væskedrop.

Bedøvelsen tilpasses individuelt til det enkelte dyr i forhold til dyrets alder, almentilstand, operations type og evt. tidligere sygdomme.

 

Før bedøvelse anlægges et venekateter

Bedøvelse forgår stille og roligt uden at dyret mærker noget

Under operationen

For at opnå en meget sikker og regulerbar bedøvelse har dyret oftest et kateter i luftrøret under hele operationen. Herigemmen gives ilt og narkosegas. Vi kan hele tiden regulere dybden af narkosen så den ikke ligger dybere i bedøvelsen end nødvendigt.​

 

​Under bedøvelsen tildeles ilt og narkosegas. Bedøvelsen er meget regulerbar.

Under operationen overvåger vores anæstesisygeplejerske dyrets bedøvelsesdybde ud fra reflekser. Dyret tilsluttes vores monitor, her kan vores anæstesisygeplejerske overvåge vigtige parametre, der måles kontinuerligt under bedøvelsen. Vi måler pulsen, blodtrykket, blodets iltindhold, CO2 i udåndingsluften, dyrets temperatur og EKG.


Det sikrer et meget sikkert forløb uden at dyret risikerer at kunne mærke noget.


Patienten smertebehandles og der udleveres oftest smertestillende tabletter, som kan gives de efterfølgende dage i hjemmet.


Mange operationer lukkes med indvendige selvopløsende tråde, således at operationssåret bliver meget lille.


Operationssår skal holdes fri for bakterier, for at opnå ukompliceret heling.


Hvis dyret slikker i såret tilføres mundhulens bakterier hvilken med næsten 100% sikkerhed vil give infektion i såret. For at beskytte operationssår får dyret ofte en krave på. Vi har i dag flere andre muligheder som eksempelvis bodystockings og oppustelige kraver for at give dit dyr en så skånsom oplevelse som muligt.


Ved hjemsendelsen gives information om:

  • Medicin til efterbehandling
  • Smertestillende medicin
  • Hvad skal man som ejer holde øje med
  • Hvad må dyret - hvad må dyret ikke
  • Genoptræning

Vi tilbyder altid en gratis sårkontrol 10 dage efter operationen.

 

Kontrol af operationspatient

Åbningstider

Mandag kl. 13 - 17

Tirsdag kl. 8 - 17

Onsdag kl. 8 -17

Torsdag kl. 8 - 14

Fredag kl. 13 - 17

Døgnvagt - 24 timer

Tlf.: 62 51 11 05​​​

Telefon

Telefon: 62 51 11 05

Tilmelding

til faktura og reminders pr. e-mail.

Klik her for at tilmelde dig.​