Udlevering af medicin

Dyreklinikken har eget apotek

  • Vi har de bedste præparater på lager
  • Du undgår at skulle køre til et apotek efterfølgende

Vi kan udlevere den medicin vi har ordineret til dit dyr - uden at du behøver ned at vente - på et af byens apoteker.

Vi kan kun udlevere medicin til dyr baseret på fagligt korrekt grundlag.

Til orientering er danske dyrlæger generelt blevet indskærpet Dyrlægelovens Lovbekendtgørelse nr. 815 af 2012. for at sikre korrekt anvendelse af receptpligtig medicin og minimere antibiotikaforbruget.

 

Medicin udleveres efter vores undersøgelse uden at du behøver at tage til et apotek​

Medicin udleveres fra eget apotek​

Omkostningsdækning:

Det er lovmæssigt fastsat at dyrlæger ikke må have avance på medicinprisen. For at dække vores omkostninger til håndtering af receptpligtigt medicin tager vi et honorarbeløb for at håndtere medicinen. "Medicinhåndteringsomkostning" skal dække bestilling, lagerplads, etikettering og vores ekspedition:

I § 12 står følgende:

”En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet diagnosen for sygdommen”

Bekendtgørelsen definerer hvordan dyrlægen må stille diagnosen.

  1. Efter fagligt forsvarlig klinisk undersøgelse, som dyrlægen personligt har foretaget af det eller de syge dyr.
  2. Efter, at dyrlægen har undersøgt materiale fra det eller de syge dyr, Det er en betingelse at dyrlægen har et sådant kendskab til helbredstilstanden i dyreholdet og til ejeren, at det er fagligt forsvarligt at stille diagnosen på dette grundlag. Grundlaget er opfyldt, hvis dyrlægen har set dyret indenfor de sidste 3 måneder.

Åbningstider

Mandag kl. 13 - 17

Tirsdag kl. 8 - 17

Onsdag kl. 8 -17

Torsdag kl. 8 - 14

Fredag kl. 13 - 17

Døgnvagt - 24 timer

Tlf.: 62 51 11 05​​​

Telefon

Telefon: 62 51 11 05

Tilmelding

til faktura og reminders pr. e-mail.

Klik her for at tilmelde dig.​