Job

Praktikanter​

Vejledning til praktikanter på Dyrehospitalet

På Dyrehospital får vi henvendelse fra mange, der ønsker at komme i praktik. Vi må desværre sige nej til mange elever. Vi tager normalt kun én praktikant ad gangen.

Er du interesseret i at komme i praktik hos os, skal du skrive en ansøgning, og sende den til os.

Sammen med ansøgningen bedes du besvare følgende spørgsmål:

  • Er du vant til at omgås dyr?
  • Nævn forskellige områder, som dyrlæger arbejder indenfor.
  • Kan du lide at gå i skole?
  • Hvad er forudsætningen for at blive optaget på dyrlægeuddannelsen og hvor læser man til dyrlæge?
  • Hvordan bliver man veterinærsygeplejerske og hvorledes forløber uddannelsen?

For både Dyrehospitalet og for praktikanten er det vigtigt, at det bliver et godt forløb.

For os er det vigtigt, at praktikanten har en vis modenhed, derfor tager vi primært praktikanter fra 10 klasse og fra gymnasium eller handelsskole.

Der er mange, der har haft et rigtigt godt praktikophold hos os, vi ønsker ikke at elever, der ”bare skal have en uge til at gå”, kommer til at spærre for at velmotiverede elever kan komme i praktik. Vi oplyser praktikanten om, at vi forbeholder os ret til at sende praktikanten hjem, hvis denne ikke viser interesse eller initiativ.

Praktikanten skal have forberedt sig på praktikopholdet

Vi forventer at praktikanten ved hvilken forudsætninger, der er, for at man kan starte på dyrlægeuddannelsen og hvordan man bliver veterinærsygeplejerske.

Hvor uddannelsesinstitutionerne ligger og hvor lang tid uddannelserne tager.

Et vidst kendskab til dyrlægefagets forskellige erhvervsområder forventes.

Vi forventer, at praktikanten er interesseret i dyr, og er aktiv og engageret i, hvad der foregår i løbet af dagen på dyrehospitalet.

Det er vigtigt, at du henvender dig i god tid. Husk at det primært er 10. klasses elever og ældre, vi tager, så får du afslag, er du velkommen til at søge igen til næste år. Der er også mulighed for at komme i praktik i skoleferien.

På første dag får praktikanten tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonens navn står nederst på velkomstbrevet, som praktikanten får udleveret.

Praktikanten møder kl. 8 00. Vi lukker kl. 17, efter aftale med kontaktpersonen kan du nogle dage få fri tidligere.

Påklædningen skal være praktisk tøj. Vi har en kittel til dig.

Praktikanten kommer til at følge dyrlægernes og veterinærsygeplejerskernes arbejde på hospitalet.

Praktikanten kan også komme med ud på besøg til heste, køer eller får.Gummistøvler skal medbringes til besøg ude.

Hvis der er enighed i huset om, at praktikanten overhovedet ikke viser interesse for faget eller viser initiativ, sendes han eller hun hjem, og kontaktpersonen kontakter skolen og informerer om grunden.

Hvis praktikanten bliver syg, skal vi have en sygemelding. Vores kontaktpersonen orienterer skolen herom.

Husk madpakke.​​​

Åbningstider

Mandag kl. 13 - 17

Tirsdag kl. 8 - 17

Onsdag kl. 8 -17

Torsdag kl. 8 - 14

Fredag kl. 13 - 17

Døgnvagt - 24 timer

Tlf.: 62 51 11 05​​​

Telefon

Telefon: 62 51 11 05

Tilmelding

til faktura og reminders pr. e-mail.

Klik her for at tilmelde dig.​