Henvisning af patienter til operation

Vi har målrettet udbygget vores faglige kompetencer, og kan derfor tilbyde operationspatienter en større vifte af kirurgiske muligheder.

Bløddelsoperationer

Vi modtager henvisning af patienter inden for et bredt kirurgisk område, bl.a.:

 • Bughulekirurgi generelt, herunder kirurgi på indre organer og hulorganer
 • Sene- og ligamentkirurgi
 • Oto-pharyngo-laryngo-kirurgi
 • Rekonstruktiv kirurgi
 • Cancerkirurgi
 • BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome)
 • Operativ trepanation og skylning af sinus frontalis ved Aspergillus sinuitis
 • Explorativ laparotomi

Ortopædiske operationer

Inden for ortopædi modtager vi en lang række af henvisningspatienter, uanset om din henvisning drejer sig om:

 • Indledende udredning af ”drillende” haltheder med klinisk udredning og røntgen eller
 • Operation af allerede fuldt diagnosticerede lidelser i bevægeapparatet.

Udredning og operation af ortopædkirurgiske patienter udføres i tæt samarbejde med henvisende dyrlæge.

 • Crusiatum ruptur-TTA metode
 • Crusiatum ruptur - Lateral sutur med knogleanker
 • Patella operation
 • Frakturbehandling stabilisering med kompressionsplader, stabiliseringsplader, kompressionsskruer, íntramedulær pinning, Kirschner pinns, arthrodese pinns, cerclage wire mm.

Hjemsendelse

Henviste kirurgiske patienter hjemsendes med skriftligt materiale og vejledning til ejer i det efterfølgende forløb, ligesom henvisende dyrlæge modtager en udførlig epikrise om den udførte behandling.​

Der ydes desuden løbende telefonrådgivning for henvisende dyrlæge i det efterfølgende forløb.

For henvisning af operationspatienter kontakt da fagdyrlæge Jens Jørgen Abildskov - GPCert(SAS): General Practitioner Certificate in Small Animal Surgery. 

Ring til os på 62 51 11 05 for at blive viderestillet til ham.

Åbningstider

Mandag kl. 13 - 17

Tirsdag kl. 8 - 17

Onsdag kl. 8 -17

Torsdag kl. 8 - 14

Fredag kl. 13 - 17

Døgnvagt - 24 timer

Tlf.: 62 51 11 05​​​

Telefon

Telefon: 62 51 11 05

Tilmelding

til faktura og reminders pr. e-mail.

Klik her for at tilmelde dig.​