Intern medicin hos kæledyr og hest

Henvisning til medicinsk udredning kan bla. være aktuel for dig som Dyrlæge:

  • Når du er endt i en faglig blindgyde i forhold til udredning
  • Når du har stillet en diagnose, du har begrænset erfaring med og har brug for sparring og hjælp til indkøring af medicinering og monitoreringsprocedurer
  • Din klient ønsker mere end det du og din praksis kan tilbyde

Intern medicinske patienter kan ofte være frustrerende og uoverskuelige for både dyreejer og behandlende dyrlæge. At kunne sparre med en kollega, som har fokus på den intern medicinske patient kan være en kærkommen hjælp til at løse vanskelige tilfælde.

Samtidig er intern medicinske lidelser ofte komplekse og kræver typisk mange diagnostiske undersøgelser undervejs, hvilket hurtigt bliver omkostningstungt for dyreejeren.

Ekspertise omkring udredning af disse patienter giver sikkerhed for, at klientens penge prioriteres mest hensigtshensigtsmæssigt i diagnosejagten og at patienten hurtigst muligt kommer tilbage til normal funktion og livsstil.

Som en del af Fynske Dyrehospitaler har vi adgang til Idexx laboratorie, digital røntgen og ultralydsscanner hvilket hjælper ejeren til et kort udredningsforløb.

Vi tilbyder udredning af intern medicinske lidelser inden for områderne:​

  • Endokrinologi​
  • Gastroenterologi​
  • Urologi​
  • Lever og pankreas lidelser​
  • Tumorudredning​
  • Røntgenologisk undersøgelser​
  • Ultralydsundersøgelser.

Udredning og behandling af medicinske patienter udføres altid i tæt samarbejde med henvisende dyrlæge med fokus på den aktuelle problemstilling, der er henvist for. Der undersøges og behandles altså ikke for andre forhold med mindre det specifikt er aftalt med henvisende dyrlæge og dyreejer.​

Henvisende dyrlæge modtager altid en epikrise og en tæt sparring efterfølgende sikrer et optimalt videre behandlingsforløb.

Åbningstider

Mandag kl. 13 - 17

Tirsdag kl. 8 - 17

Onsdag kl. 8 -17

Torsdag kl. 8 - 14

Fredag kl. 13 - 17

Døgnvagt - 24 timer

Tlf.: 62 51 11 05​​​

Telefon

Telefon: 62 51 11 05

Tilmelding

til faktura og reminders pr. e-mail.

Klik her for at tilmelde dig.​